Verzendkosten

Levering (*) op werkdagen in België: €6,00

(*) Als het door jou ingegeven leveradres geregistreerd staat bij bpost dan krijgen de ingestelde levervoorkeuren voorrang.
Wij hebben hierop geen invloed.
Meer informatie kan je vinden op de website van bpost: https://www.bpost.be/site/nl/ontvangen/pakjes-ontvangen/mijnvoorkeuren

Verzendkosten worden berekend per adres/levering.


Levertermijnen

  • Wij streven ernaar om je bestelling zo snel mogelijk te overhandigen aan bpost. (maandag tot vrijdag)
  • Meestal komt een pakket de werkdag (maandag - vrijdag) na verzending toe maar dit is geen garantie (binnen België).
  • Het is niet mogelijk om zelf een leverdatum te kiezen.
  • Op zaterdag, zondag en feestdagen zijn er geen leveringen.


Niet thuis?

De postbode van bpost zal één keer langskomen met je pakket. Als je niet thuis bent zal de postbode een briefje achterlaten in de brievenbus. Hiermee kan je het pakket ophalen in het postkantoor of postpunt in de buurt.


Terug naar afzender

Zorg ervoor dat het adres dat je ons doorgeeft volledig en correct is en vermijd extra retour- en verzendkosten.

- Onjuist / onvolledig adres
- Bestemmeling verhuisd
- Levering geweigerd
- Pakket niet op tijd opgehaald in het postkantoor/postpunt of pakjesautomaat

Bpost rekent ons bijkomende kosten aan als een pakket "Terug naar afzender" komt. Deze kost (€2.75) wordt doorgerekend aan de klant. Het pakket kan nadien opnieuw verzonden worden mits betaling van de verzendkosten en retourkosten. Ook als het pakket de eerste keer gratis verzonden werd.


Pakket beschadigd of verloren

Hiervoor zullen wij een dossier opstarten bij bpost. Daarvoor hebben wij foto's nodig van je toegekomen pakket. Zonder deze foto's kunnen wij geen dossier opstarten.

- Foto van de beschadigde inhoud
- Foto van de verzenddoos waarop het bpost verzendlabel duidelijk (!) leesbaar is.

Is de status van bpost "Afgeleverd aan huis" maar hebt u niets ontvangen?
Stuur ons een mail met uw bestelnummer en telefoonnummer en dan contacteren wij u voor een oplossing.

Hou er rekening mee dat wij afhankelijk zijn van de snelheid waarop bpost het dossier van verlies of schade zal verwerken.

 

Herroepingsrecht

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en zal hij bij voedingsmiddelen de verpakking NIET openen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels contact op te nemen via mail.
    Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen naar de ondernemer. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Heb je nog vragen?

Stuur ons een mailtje (info@moovers.be) of bel ons op het nummer 0483 68 34 31 (maandag - vrijdag 10u - 17u)